Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Faktatext

Djupedalskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 11 oktober 2020

Faktatexter kan vara beskrivande eller förklarande. Syftet med faktatexter är att läsaren ska få kunskap om olika områden.

Beskrivande faktatexter

Beskrivande faktatexter är texter som t.ex beskriver djur, länder, klimat, religioner eller upptäckter

Förklarande faktatexter

Förklarande faktatexter är texter som förklarar fenomen (t.ex vattnets kretslopp, orkaner) eller hur något fungerar( t.ex blodomloppet)

Undervisningen

Den här typen av texter möter du i SO- och NO-undervisningen. Det är även i dessa ämnen du får möjlighet att själv träna på att skriva faktatexter. Syftet med texterna är att läsaren ska få kunskap om olika områden.

Vi kommer att träna på;

  • Hur faktatexter är uppbyggda - STRUKTUREN
  • Hur du skriver jämförelser genom att använda jämförande sambandsord.
  • Hur du skriver förklaringar genom att använda förklarande sambandsord.
  • Hur du bygger upp bra meningar.
  • Att leta fakta från olika källor och resonera om källornas användbarhet.

Strukturen

  • Rubrik
  • Inledning
  • Beskrivningar/förklaringar indelade i stycken.
  • Bilder, kartor och diagram som förstärker texten.

 

Texter du skriver bedöms utifrån:

Innehåll: Hur mycket fakta du har med i texten. 

Struktur: Hur väl strukturerad texten är. Om texten är uppbyggd med varierande sambandsord så att texten tydligt binds ihop. Om styckeindelning finns.

Språk: Hur meningsbyggnaden är och om du skriver egna formuleringar. Hur du varierar dina meningar. Om du använt korrekta ord och begrepp.

Skrivregler: Med vilken säkerhet du stavar, använder skiljetecken och styckeindelning rätt.

 

 

Du får i tabellen längst ner reda på hur långt du har kommit i din förmåga att skriva faktatexter

och vad du kan tänka på nästa gång du skriver en berättelse.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Faktatext
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback