Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

SO Forntiden åk 3

Almtunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 11 oktober 2020

Vad gör en arkeolog? Hur kan vi använda en tidslinje för att förstå tid? Var Adam och Eva de första människorna eller vilka var det? Varför är elden så viktig för människan? Hur och när befolkades Norden? Det och mycket mer kommer vi att undersöka och lära oss om.

FORNTIDEN

Du ska kunna 

Ämnesmål: 

 • ge exempel på spår av forntiden i naturen och i språket. 
 • beskriva människans tidiga historia och
 • ge exempel på människors levnadsvillkor och viktiga händelser.
 • använda tidslinjen med tidsbegrepp (stenålder, bronsålder och järnålder) för att ange händelser i tid. 
 • undersöka och söka information om forntiden på olika sätt faktaböcker, internet och intervjuer. 

Språkliga mål: 

 • använda tidsbegrepp i samtal om viktiga händelser. 
 • använda tidsbegrepp i arbete med tidslinje. 
 • använda tidsord i kronologisk ordning i samtal om människans tidiga historia.
 • Lyssna aktivt, ställa frågor, berätta hur du tänker. 

 

I undervisningen kommer vi att

 • Undersöka och lära oss gemensamt om Forntiden genom film, konkreta miljöer, digitala berättelser, olika böcker
 • öva att beskriva människans tidiga historia med stöd av bilder. 
 • öva att ge exempel på hur människor levde på forntiden och viktiga händelser. 
 • öva att använda tidslinjen genom de olika tidsperioderna. 
 • öva att söka information om forntiden för att fördjupa kunskaper och få svar på frågor. 

Du får visa vad du kan

 • När du ställer frågor och uttrycker åsikter som hör ihop till ämnet. 
 • När du samarbetar i lärpar och i samtal beskriver historien med stöd av bilder och tidslinjer. 
 • När du gestaltar levnadsvillkor och viktiga händelser med bilder, rollspel och i text. 
 • När du i en förklarande text skriver om järnåldern i arbetet med cirkelmodellen.  
 • När du undersöker och söker information om forntiden. 
 • Vid en avslutande diagnos. 

 

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter