Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Muntlig redovisning om en biblisk berättelse.

Djupedalskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 11 oktober 2020

Under svenskalektionerna kommer vi öva på att tala inför en mindre och en större grupp. Under arbetet kommer vi även gå igenom olika tips och idéer på hur en redovisning kan gå till.

Syfte

Centralt innehåll

Talarens checklista

Förberedelse

  1. Förbered med att använda bilder i powerpoint och eventuella saker som hjälpmedel.
  2. Gör ett stolpmanus som du sedan utgår från när du förbereder dig. Tänk på att speciellt fånga gruppen i inledningen och avslutningen.
  3. Gör egna muntliga framträdanden inför en kompis, dina föräldrar eller framför en bandspelare och spegel innan du har ditt framträdande inför klassen.

Öva på

  • Låt blicken långsamt vandra runt bland åhörarna.
  •  Tala lagom högt och mycket tydligt. Tala hellre långsamt än för fort och gör gärna små pauser.
  • Omväxlingen är viktig för att behålla lyssnarnas uppmärksamhet. Variera därför betoning och röststyrka, hastighet och pauser.
  • Många talare brukar börja med en rolig historia eller en intressant händelse. Andra slutar med en historia eller blandar in sådana under föredraget.
  •  Lagom mycket gester och rörelser skapar omväxling och kan förtydliga framställningen.

Sist men inte minst:

Muntliga framträdanden är sådant man måste öva och öva, det

finns inga genvägar....


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Matriser i planeringen
Muntlig framställning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback