Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Deckare

Långareds skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Försvunna personer, stulna skatter, tjuvar, kidnappare och rånare. Smarta detektiver, poliser och alldeles vanliga och ovanliga barn. Det finns mycket spännande som kan finnas med i en riktigt bra deckare. Nu kör vi!

Innehåll

Inom deckargenren finns det olika typer av deckare, där mysterier, brottslingar, smarta detektiver och poliser är vanliga ingredienser.

 

Arbetsområde

Vi har nu börjat årets stora tema i svenska: Deckare. Under temat kommer jag att arbeta med nästan alla delar i kursplanen.

Jag kommer att träna på att tala, läsa och skriva.

I lärloggen kan man följa min utveckling under arbetets gång. Jag kommer att lägga upp anteckningar från våra boksamtal, presentationer och texter som jag har gjort tillsammans med tankar om hur det har gått.

 

Konkreta mål

TALA:

Jag kommer att:

 • samtala med andra om deckarboken jag läser.

 • förbereda en presentation av min deckare tillsammans med dem som läser samma bok och presentera för klassen.

Under samtal och grupparbete kommer jag att tänka på att:

 

 • lyssna på mina kamraters resonemang

 • ställa relevanta frågor

 • framföra egna tankar och resonemang

 • hålla mig till ämnet

 • tala tydligt

 

LÄSA:

Jag kommer att:

 • läsa minst en deckarbok.

 • träna på högläsning genom att läsa för någon hemma.

 • läsa in ett uppslag ur min bok högt på Lärloggen.

 • lära mig att känna igen vad som är typiskt för en deckare

 • träna på att förstå och analysera min bok och andra deckarberättelser genom att arbeta med olika frågor och diskussioner i helklass, grupp och ensam.

SKRIVA:

Jag kommer att:

 • skriva en personbeskrivning om en av mina huvudpersoner

 • skriva en bokrecension på min deckare

 • planera och skriva en egen deckare med ett brott, motiv, villospår, ledtrådar och en lösning.

När jag skriver kommer jag att använda:

 • hela meningar

 • stora bokstäver och skiljetecken på rätt ställe

 • kontroll för stavning

 • dialoger med talstreck och olika “säge-verb”.

 • personbeskrivningar

 • miljöbeskrivningar.

Under mitt skrivande ska jag:

 • ge respons på någon annans text/er.

 • förbättra mina egna texter utifrån en klasskamrats respons.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att

 • samtala om deckaren du läst
 • presentera en deckare för klassen
 • läsa med flyt
 • skriva en personbeskrivning
 • skriva en bokrecension
 • skriva en deckarberättelse
 • använda ett korrekt och uttrycksfullt språk
 • förbättra dina texter efter respons

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen
Svenska åk 4-6
Uppgifter
DECKARE: Personbeskrivning, med tankekarta och instruktion
Personbeskrivning
Personbeskrivning
Personbeskrivning
DECKARE: Personbeskrivning
DECKARE: Personbeskrivning
Boksamtal 3
Boksamtal
Boksamtal 3
Boksamtal 2
Boksamtal 2
Samtal 2
Personbeskrivning
Boksamtal 1
Boksamtal 1
Boksamtal 1