Skolbanken Logo
Skolbanken

Högläsning

Trädgårdens förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 12 oktober 2020

.

Vi har märkt att barnen har intresse av böcker när vi läser under samling, de tycker om att titta på böker i vår avdelning, och de är nyfikena av bilder. Barnen behöver alltid att lyssna på oss pedagoger och på vandra n'r vi läser sagorna. I vår biblotekit finns det böcker som är kopplade till vårt tema denna termin, böckerna är tillgängliga till barn som handler om djuren och bondgården och även andra böcker . vi använder även polyglot med olika språk för barnen lyssna på sitt språk

 

 

Syftet med högläsning är att skapa intresse för böker, främja barns språk och ge en lung stund.

Vi vill även uppmuntra barnen till att lyssna på varandra tankar och funderingar.

Det bygger upp även deras fantasi och ordförråd.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback