Skolbanken Logo
Skolbanken

Projektbeskrivning Delfinen 1

123191 Förskolan Timmermansgården, Stockholm Södermalm · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Hur har vi påbörjat projektet "Barnens möte med naturen"? Vi har utgått från barnens intressen och då sett att de är nyfikna på Gråsparvarna i buskarna på övre Gården. Var är Gråsparvarna? De hade gömt sig på marken inne i buskarna, varför? Då vi gått vidare med vårt projekt har vi velat få svar på en mängd frågor kring fåglar. Allt eftersom projektet har fortgått har vi upptäckt fler fågelarter med olika vanor. Vi har upptäckt att det tex. inte bara bor Gråsparvar i busken utan även Pilfinkar. Vi har även utgått från barnens presentationer Hållbar framtid-Barns möte med naturen då vi valt fåglar att jobba med. Några av barnen har också presenterat fågelbilder såsom Änder eller Hönor.

Barnen ska få möjlighet att utveckla och lära om fåglar i projektgruppen. Barnen och vi är nyfikna på, vilka fågelarter finns det på och kring förskolan?  Hur ser fåglarna ut? vilka vanor har de? var bor de och vad äter de? Vi har en mängd frågor vi vill ha ett svar på. 

Vi vill att barnen ska få respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Dessutom utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Vi behöver skaffa oss mer kunskap kring fåglar och deras liv samt vilka arter finns det i vår närmiljö i och kring förskolan. 

Vad är syftet med att välja detta ämne? För att barnen har visat intresse för detta område och vi vill att barnen ska få en inblick i detta ämne. Vi vill också att barnen ska få ett förändrat kunnande kring fåglar och väcka deras nyfikenhet, kreativitet och lust för att lära. De ska även få möjlighet att uttrycka sig i skapande, dansa och måla fåglar. 

Vad har vi för förväntningar? att barnen lär sig något kring fåglar som att tex. skilja arterna åt m.m.  

Gråsparvarna jobbar i sitt projekt 9.00 till 10.15 i liten grupp med två pedagoger. Planeringen sker veckovis vi har aktiviteter inne och ute. Under veckan går vi på utforskande promenader där vi upptäcker fåglar och återkommer till samma plats under flera tillfällen. Barnen får även tillfälle att vara inne några dagar i veckan då de presenterar sina projektuppdrag till kompisarna. Inne får barnen även uppleva fåglar med alla sina sinnen. Vi använder oss av projektor, ser bilder på väggen, läser böcker och målar.

Vi har en välkomnande miljö där vi förbereder i förväg för barnens utforskande. Dukar upp med material inför varje lärandetillfälle och inbjuder till utforskande lek och skapande.

Alla barn i gruppen deltar och två pedagoger. Pedagogerna dokumenterar och ansvarar för material och lärmiljöns utformning. 

 

Förkunskaper hos barnen? de vet att det finns fåglar, pekar och tittar på dem. Förändrat kunnande att de får ett ökat kunnande kring fåglar. Att de får inblick i estetiska processer och kan använda sig av alla sinnen. 

 

Projektfråga vi vill ha svar på " Hur gör fåglar?" 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback