Skolbanken Logo
Skolbanken

Bild Vt.2021

Hammars skola A, Kristianstad · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden.

Centralt innehåll

Teckning, måleri och modellering.


Förmågor att utveckla

Du kommer utveckla din förmåga att skapa med olika material

Du kommer utveckla din förmåga kring olika verktyg som vi kan använda oss av när vi skapar.

Du kommer utveckla din förmåga att berätta genom bild.

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder kan skapas och tolkas. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att framställa egna bilder med olika uttrycksformer, tekniker och material. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna stärker tilltron till sin egen förmåga att arbeta kreativt på ett undersökande och problemlösande sätt. Därigenom ska elevernas förmåga att ta egna initiativ uppmuntras.

Arbetssätt

Vi kommer att med hjälp av olika material skapa bilder

Vi kommer att arbeta med både digitala bilder och analoga.

Vi kommer att arbeta med, lera målar färg pärlor papper och olika material

 

Bedömning

Du kommer bli bedömd i hur du deltar och är aktiv dels på lektionen men även över hela skoldagen. 


Läroplanskopplingar

skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,

Teckning, måleri och modellering.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild till exempel för att samtala om bilder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback