Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

F

Grovplanering Musik VT- 23 årskurs 3

Friggesundsskolan, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 25 januari 2023

Konstmusik, folkmusik, rytm och taktart. sång, traditioner.

Grovplanering Musik VT-23 årskurs 3

Vecka 3 - 5: Vi tränar på 3/4 taktart. Lyssnar på skillnaden mellan 3/4 och 4/4 takt.

Vi pratar om musikgenrer och fokuserar på folkmusik, sjunger folkvisor och spelar rytmer till. Vi lär oss också vad de olika rytminstrumenten heter.  Vi använder bland annat visorna "Jag vill gå vall" och "Långt bort i skog" samt sången "vem tar hand om hösten?"

V 6 - 7: Spela Ukelele och/eller gitarr, sjunga, träna på ackorden D och A. Alternativ skapa en egen dans.

V 8 - 9: Träna på notvärden och spela rytmer till. C- durs skala, prova en enkel melodi på pianot. (blinka lilla..) Titta på noter i förhållande till pianots tangenter.

V 10:     Sportlov

V 11-13: Eget skapande på Chrome Music Lab. Repetera C-dursskala och notvärden.

V 14-15: Långfredag, påsklov

V 16-17: Ensemblespel med gitarr, piano och Jembe(trummor) och sång. Jag strävar efter att hela klassen ska vara med på något sätt.

V 18-19: Sjunga skolavslutningslåtar, stämmor. Erbjuda eleverna att framträda själva eller i grupp på skolavslutningen.

V 20:      Lovdagar to, fr

 

V 21-23: Skolavslutningslåtar

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att sjunga och spela i olika musikaliska former och genrer,

förmåga att skapa musik samt uttrycka och kommunicera tankar och idéer i musikalisk form, och

Sång och spel i olika former. Unison sång, kanon, växelsång och ensemblespel.

Imitation och improvisation med röst, rörelse och instrument.

Komposition med utgångspunkt i inspirationskällor, till exempel bild, rörelse och musik.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten och hur den kan användas för musikaliska uttryck genom variation av klang, rytm och dynamik.

Slagverksinstrument, stränginstrument, tangentinstrument och digitala verktyg för musicerande och musikskapande.

Musikaliska byggstenar: puls, rytm, tempo, klang, tonhöjd och dynamik.

Musiksymboler, bilder och grundläggande notkännedom.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Olika musikinstrument. Hur de låter, vad de heter och hur de ser ut.

Associationer i form av tankar, känslor och inre bilder som uppkommer genom musikupplevelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback