Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Svenska år 1

Vaxö skola, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 12 oktober 2020

Vi tränar på att tala, lyssna, läsa och skriva.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Lgr 11, kap 1)

 • Läsa: Läsa olika typer av enkel text och förstå innehållet
 • Skriva: Skriva enkla texter och kunna använda enkla stavningsregler
 • Lyssna på dina kamrater och lärare
 • Tala: Tala inför grupp, kunna berätta, återberätta, och samtala

Arbetssätt

Vi tränar genom:

 • språkträning: bokstäver och ljud
 • lästräning
 • egen läsning
 • lyssna på gemensam bok
 • samtal kring texter och böcker
 • läsförståelseuppgifter
 • läsläxa
 • skrivuppgifter
 • läromedel: Magiska kulan, Qnoddarna, Läsdax, En läsande klass mm
 • muntliga uppgifter och samtal kring olika ämnen

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din:

 • läsförmåga/läsförståelse
 • förmåga att skriva
 • förmåga att delta i samtal och diskussioner

Detta gör jag genom att lyssna när du läser, läsdiagnoser, läsa dina texter och skriftliga uppgifter, lyssna när du berättar, samtalar och deltar i diskussioner.

 

                         

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback