Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

7C Att presentera sig själv, Spansktalande länder, uttryck under lektionen

Tråsättraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 12 oktober 2020

- Att presentera sig själv /ställa frågor - Spansktalande länder - - Uttryck under lektionstid

Tidsperiod Vecka 39 -42

 

Vad ska du lära dig under det här momentet?

  • Verbet Gustar, llamarse, tener, ser och estar
  • Frågeord
  • Färger
  • Klockan
  • siffror

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

Varje lektion börjar med berätta när börjar och slutar lektonen. Återkoppling till föregående lektion.

Vi har korta genomgångar, tittar på videoklipp, spelar Quizlet/kahoot så vi övar på ordförrådet och meningarna.

Använder textboken Vale 7. Webbsidan där man kan lyssna på alla texter, öva på glosor och göra övningar.

 

https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/17/103

 

Vecka 39 

Vad Vi övar inför provet. Kap. 1 Hola me llamo Felipe. Uttryck under lektionstid

Hur Spelar Quizlet. Spelar Kahoot. Skriftliga övningar. Du kan titta på classroom på vad som ingår på provet. 

Vecka 40

Vad . Mån 28 sept. Övar inför provet. Kap. 1 Hola me llamo Felipe. Att presentera sig; ställa frågor. Geografi. Var ligger spansktalande länderna och huvudstäder. Uttryck under lektionstid. Tis 29 sept. Övar inför provet. Tors 1 okt. Prov 

Hur Spelar Quizlet. Spelar Kahoot. Skriftliga övningar

Vecka 41

Vad. Kap. 2 - 3 Lär oss att berätta/ställa frågor om vad man tycker om; vad man heter; var man bor, om ålder,o man har djur; syskon. Klockan; siffror och favoritklubb mm

Hur Läser texten sid. 12 - 17  i textboken. Går igenom gloslistan på sidan  87 - 89.

Lyssnar på texten och gör övningarna på https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/17/103.

Man gör skriftliga/muntliga övningar på lektionen. Spelar quizlet. 

Vecka 42

Vad. Verbet Gustar, Llamarse; tener; Ser; Estar. Frågeord. Klockan och siffror

Hur: Vi gör skriftliga/muntliga/hörövningar. vi använder övningsboken.

 

 

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

 

Jag kommer att bedöma dina lektions uppgifter, ditt deltagande på lektionen samt prov (prov  tor 1 oktober), test/läxförhör.

 

Kopplingar till läroplanen  och Kunskapskrav. Bläddra neråt. 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen
Att presentera sig själv, Spansktalande länder, uttryck under lektionen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback