Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Programmering

Tanumskolan F-6, Tanum · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

I det här arbetsområdet ska vi lära oss om programmering och hur man kan ha nytta av det! Vi ska jobba med Sphero Edu och Sphero-bollar.

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 • Lösa olika problem med hjälp av teknik
 • Använda teknikens begrepp och uttrycksformer
 • Lite om hur algoritmer används vid programmering  

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • Göra uppgifter i Sphero Edu
 • Programmera Sphero-bollar
 • Delta aktivt vid genomgångar och diskussioner

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 • Om några av Spheros delar och funktioner
 • Ord och begrepp som kan kopplas till teknik och programmering i synnerhet
 • Att identifiera behov, lösning, konstruktion och utprovning
 • Att styra föremål med hjälp av främst blockprogrammering

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • Programmera med hjälp av Spero Edu
 • Använda Sphero-bollar 
 • Programmera analogt (t.ex. ge varandra instruktioner)

Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.

Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback