Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Rulla

Nyhemsgårdens förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Detta läsår är vi några pedagoger som går läslyftet med inriktning teknik. Detta innebär att vi både läser och genomför aktiviteter med barnen på förskolan.

Nuläge

De är några personal som går läslyftet och där fick vi börja läsa en text om hur verb används i förskolan i naturkunskaps sammanhang och hur man ska kunna arbeta med olika verb. Vi är två pedagoger på samma avdelning som ska jobba med olika verb. 

Mål

Verben jag ska sikta in mig på är verbet rulla. 

Vad kan rulla? 

Rullar något utan hjul? 

Vad händer när de rullar iväg? 

Syfte

Våra barn som är i låg ålder 1-2 gilla att rulla saker till varandra och till en fröken. 

Men det vi inte pratar om så mycket då är varför/hur kan det rulla som de gör? 

 

Genomförande

Vi kommer att prova rulla saker ner för en backe, rulla saker uppåt, rulla saker utan hjul, kolla om de finns böcker på Ugglo. Alla barnen på avdelningen deltar i den mån de kan och beroende på dagsformen så kanske vi delar upp i mindre grupper. 

Ansvar

Det är jag och Farah som ansvarar att det blir gjort vi som går läslyftet. 

Uppföljning

Uppföljning och utvärdering sker på nästa läslyftsträff, då får vi en ny text att läsa och med det en ny uppgift. Antingen går det att arbeta vidare på detta eller så kommer vi in på ett nytt spår.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter