Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Skills 5 Unit 2

Solskiftesskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 26 oktober 2020

Nu har vi kommit till Unit 2 i Skills. Vi arbetar på olika sätt och öva på att läsa, höra, tala och skriva engelska. Vi bygger upp ord, fraser och grammatik.

Skills Unit 2,  åk 5

Unit 2 innehåller chapter 4, 5 och 6 och handlar om: Vegas adventure in Hawaii , Wild life, Fabulous facts, grammatik - adjektiv, presens och preteritum av verb. 

 

Målet med undervisningen:

 • lära dig nya ordgrupper : djur och landområden, adjektiv
 • böja verbet "be" i dåtid  (was /were)
 • böja några regelbundna verb (walk, walked)
 • böja några oregelbundna verb (be- was - been)
 • läsa och lyssna och förstå beskrivningar av djur , berättelser, faktatexter och dialoger
 • tala - ge en enkel beskrivning på ett djur
 • skriva en enkel beskrivning av ett djur

Undervisningens innehåll

Chapter 4: Hawaii - here we come!

Chapter 5: Water adventures

Chapter 6: A fantastic day

Hur?

 • Vi tittar på bilder och läser texter och tittar på nya ordgrupper för att bygga upp  ordförrådet.
 • Vi läser/lyssnar texter enskilt/tillsammans/övningar digitalt och lär oss de nya ordgrupperna och tittar på hur texten är uppbyggd.
 • Vi övar på att på att tala och ge instruktioner med hjälp av bilder i workbook.
 • Vi läser  högt/tyst och lyssnar till instruktioner via digitala övningar.
 • Vi skriver faktatexter med hjälp av workbook.
 • Vi övar på grammatik kopplat till texten i textbook genom att lära oss fraser utantill och vi  skriver text med innehållandes verb och adjektiv som tillhör Unit 2.
 • Vi får stödstruktur i form av checkpoints till skrivaruppgiften "Informational text" - faktatext om ett djur. Du ska sedan redovisa  fakta om djuret för en vän.

Detta kommer bedömas - Din förmåga ...

- att tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

-på hur du kan formulera dig och kommunicera i tal och skrift

Bedömningen sker genom:

 • Samtalsövningar
 • Skrivuppgifter
 • Digitala övningar
 • Hörövningar
 
 

 Hjälp för denna sida


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
The power to inform