Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 3

Favorit matematik 2A, kapitel 1

Djurgårdsskolan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 23 oktober 2020

Favorit Matematik 2A – Kapitel 1, Talen 0–100

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

• talen 0–100

talets grannar 0-100 (före- efter och hundraruta)

• addera och subtrahera ental och tiotal.

• addition och subtraktion inom talområdet 0–100, utan tiotalsövergång

 

Undervisningens innehåll

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att:

• repetera tiokompisar

• räkna tiotalsövergång vid addition och subtraktion med bildstöd

• räkna tiotalsövergång vid addition och subtraktion med hjälp av en tallinje

• skriva tal som saknas i hundratavlan

• skriva tals grannar inom talområdet 0–100

• öva på tals placering i hundratavlan med hjälp av spel

• öva på en siffras värde beroende på plats i positionssystemet med hjälp av spel

• addera ental till ett tvåsiffrigt tal, utan tiotalsövergång

• addera ental och tiotal till ett tvåsiffrigt tal, utan tiotalsövergång

• subtrahera ental från ett tvåsiffrigt tal, utan tiotalsövergång

• subtrahera ental och tiotal från ett tvåsiffrigt tal, utan tiotalsövergång

• titta på en samtalsbild och svara på frågor kring den

• svara på muntliga huvudräkningsuppgifter som är aktuella till lektionens innehåll

 

Bedömning

Vad bedöms?

Det som bedöms är de konkretiserade målen som finns beskrivna i varje kapitels pedagogiska planering.

Hur sker bedömningen?

Efter varje arbetsområde gör eleverna en diagnos, samt vilka kunskaper eleven visar under undervisning i skolan (och fritidshemmet)


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Matriser i planeringen
Favorit matematik 2A, kapitel 1
Uppgifter
Arbeta med talen mellan 0-20