Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

JURAFF0

Affärsjuridik Kurskod: JURAFF0

Staffangymnasiet, Hälsinglands utbildningsförbund, GY · Senast uppdaterad: 14 oktober 2020

Denna kursplanering är skapad till kursen Affärsjuridik på Staffangymnasiet i Söderhamn. Planeringen beskriver kursens olika huvudmoment.

Affärsjuridik, 100 poäng (Kurskod: JURAFF0)

Kursen affärsjuridik behandlar följande centrala innehåll: associationsrätt, avtalsrätt, hyresrätt, arbetsrätt, marknadsrätt, köprätt, immaterialrätt, kredit- och panträtt samt obeståndsrätt, tvistlösning samt juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang. 

Kursen syfte, centralt innehåll och kunskapskrav

Undervisning i ämnet affärsjuridik ska syfta till att eleverna utvecklar:

  1. Kunskaper om centrala rättsområden.
  2. Kunskaper om juridiska begrepp och förmåga att använda dessa. 
  3. Kunskaper om enkla och vanligt förekommande juridiska dokument samt förmåga att upprätta sådana. 
  4. Förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivningar samt tolka och använda relevanta rättsregler. 
  5. Förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. 

Dessa kunskaper och förmågor bedöms utifrån Skolverkets kunskapskrav (se länk). Klicka på din kurs. 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DJUR%26courseCode%3DJURPRI0%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_JURPRI0


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback