Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Naturen på hösten Söra46

Söraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 14 oktober 2020

Hösten är en spännande årstid. Det börjar bli kallt och ruggigt ute och solen går ner tidigare på kvällarna. Löven på träd och buskar ändrar färg. Lönnens frön singlar mot marken. I skogen kan man plocka bär och svamp. På himlen kan man se stora flockar av fåglar som drar söderut. Vet du något mer som händer på hösten?

Konkretisering av målen

när du har arbetat med det har kapitlet ska du:

 • Veta varför lövträden fäller sina blad, men inte barrträden.
 • Veta varför löven ändrar färg. 
 • Kunna förklara vad som händer med löven på marken.
 • Kunna ge exempel på hur olika frön sprids.
 • Kunna förklara varför en del fåglar flyttar.

Arbetssätt

 • Läsa faktatexter och bearbeta dem
 • Se filmer
 • Skriva och dokumentera
 • Lyssna till lärares genomgångar
 • Genomföra undersökningar i skogen
 • Diskutera och resonera kring det vi lärt oss muntligt och skriftligt

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Hur du samtalar och diskuterar.
 • Hur du använder ord och begrepp som hör till ämnet.
 • Hur väl du kan beskriva och förklara.
 • Hur väl du kan planera, genomföra och dokumentera en undersökning.

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter