Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Geometri åk 7

Fruängens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 oktober 2020

Du lär dig skilja på endimensionella, tvådimensionella och tredimensionella figurer. Du bekantar dig också med begrepp som area, volym och vinkelsumma. Utöver detta kommer du också att göra enklare uträkningar av olika figurers area och volym.

Innehåll

 

 

 

 Arbetssätt:

 

 

 

  • Genomgångar
  • Gemensam uppgiftslösning
  • Eget räknande
  • Diskussioner
  •  

 

 

 Kunskapsbedömning:

 

 

 

Lektionsarbete
Prov


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Preliminär planering

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback