Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska, Teknik, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Förr, nu och i framtiden

Korpadalsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 30 oktober 2023

Du kommer att få lära dig om livet förr och jämföra hur vi har det i dagens samhälle.

Konkretisering av syftet

Du kommer lära dig

att ta reda på fakta hur det var förr genom en intervju.
att berätta inför en mindre grupp det du tagit reda på. 
jämföra hur det var i skolan och på fritiden för barnen förr i tiden jämfört med idag.
att rita och skriva om hur några tekniska föremål såg ut förr, ser ut idag och hur de kan se ut och fungera i framtiden.
att träna på att skriva svar på frågor med hela meningar.

 

Undervisning / Arbetssätt

Du kommer lära dig genom att
titta på film och diskutera.

återberätta muntligt och skriftligt. 

ställa frågor till en äldre person och berätta för klassen.
titta på och jämföra föremål från förr med nutid och framtid.

Bedömning / Dokumentation

Jag kommer bedöma 
hur du berättar om intervjun och ditt föremål från förr. 
hur du dokumenterar när du jämför ett tekniskt föremål med förr, nu och framtiden.
om du kan jämföra och hitta likheter/skillnader med skola och fritid förr och nu.  


Läroplanskopplingar

Skildringar av människors levnadsvillkor förr i tiden, till exempel i barnlitteratur, sånger och filmer. Minnen berättade av människor som lever nu.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel grafiska modeller.

Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback