Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3), Bild, Teknik

·

Årskurs:

2

Förr, nu och i framtiden

Korpadalsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 14 oktober 2020

Du kommer att få lära dig om livet förr och jämföra hur vi har det i dagens samhälle.

Konkretisering av syftet

Du kommer lära dig

att göra en tidslinje.
att ta reda på fakta hur det var förr genom en intervju.
att berätta inför en mindre grupp det du tagit reda på. 
jämföra hur det var i skolan och på fritiden för barnen förr i tiden jämfört med idag.
om gamla föremål genom studiebesök och genom att berätta om dem.
att rita och skriva om hur några tekniska föremål såg ut förr, ser ut idag och hur de kan se ut och fungera i framtiden.
att träna på att skriva svar på frågor med hela meningar.

 

Undervisning / Arbetssätt

Du kommer lära dig genom att
titta på bla Astrid Lindgrens filmer.
rita och sätta ut år och händelser på en tidslinje.
göra en tidslinje över ditt eget liv.
ställa frågor till en äldre person och berätta för klassen.
skriva olika sorters texter.
titta på och jämföra föremål från förr med nutid och framtid.

Bedömning / Dokumentation

Jag kommer bedöma 
hur du berättar om intervjun och ditt föremål från förr. 
hur du dokumenterar när du jämför ett tekniskt föremål med förr, nu och framtiden.
om du kan jämföra och hitta likheter/skillnader med skola och fritid förr och nu.  
om hur du klarar att använda tidslinjen.


Läroplanskopplingar

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter