Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Svenska, veckans bokstav, f-klass, 23/24

Vidingsjöskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 21 augusti 2023

Varje vecka fördjupar vi oss i en ny bokstav! Vi undersöker hur den låter, ser ut och formas.

Period

 

Arbetsområdet pågår under hela läsåret. En ny bokstav introduceras varje vecka. 

 

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

  • Lärares observationer av eleven i praktiska moment.

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

  • Eleven ska känna igen veckans bokstav. 

  • Eleven ska kunna forma veckans bokstav. 

  • Eleven ska veta hur veckans bokstav låter. 

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

  • Film
  • Lek
  • Stenciler
  • Laborativt
  • Skapande

Återkoppling

Hur får eleven veta hur arbetet går?

 

Muntlig feedback efter varje arbetsmoment. 


Läroplanskopplingar

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Bokstavsnamn och ljud
Pusselbokstav
Bokstavståget arbetsblad A-Ö
Filmer

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback