Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

Suomen kielen tunnilla

Länna skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 15 oktober 2020

Vi jobbar i Poks!1 boken, läser texter, översätter, diskuterar och svarar på frågor. Vi ser korta filmer och övar på hörförståelse samt lär oss meningsuppbyggnad och grammatik.

Tidsplan: v.42-48

Vad ska vi göra?

 • Arbeta med texter och uppgifter i Poks!1
 • Arbeta med andra texter och jobba på läsförståelse
 • Lära oss hur man använder översättningsverktyg
 • Se på korta filmer för hörförståelse
 • Öva på meningsuppbyggnad och grammatik
 • Öva på uttal 

Hur ska vi gå tillväga för att uppnå målen?

 • Läroböcker, skriftliga övningar, filmer, översättningsverktyg, samtal och diskussion 

Vad ska bedömas?

 • Läsförståelse
 • Hörförståelse
 • Förmåga att uttrycka sig på finska 
 • Förmåga att skriva på finska
 • Kännedom av grammatiska regler samt rättstavning

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Finska v.46
Extra övningar till kapitel 12 och 13

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback