Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Havet och djur som lever där

Brunnsparksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 15 oktober 2020

Under det här arbetsområdet kommer du få lära dig om havet och vatten. Vi kommer bekanta oss med olika begrepp som har med vatten att göra, till exempel vattnets kretslopp och vattnets olika faser. Du kommer också att få bekanta dig med några av havens djur.

Mål med undervisningen

- lära dig att beskriva vattnets egenskaper och former.

- prova på att göra blandningar och lösningar och separera 

- kunna redogöra för vattnets kretslopp i naturen.

- lära dig att föra och dokumentera enkla vetenskapliga resonemang och begrepp utifrån experiment.

- känna till några havslevande djur och kunna skriva en egen faktatext kring något av dem. 

Det här ska vi göra

- undersöka vattnets olika former genom enkla experiment.

- läsa enkla texter om vatten.

- skriva faktatexter

- se på filmer från Sli

- föra enkla vetenskapliga resonemang.

- dokumentera experiment

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att ta en instruktion och utföra ett enkelt experiment.

Din förmåga att resonera och dokumentera enkla experiment om vatten genom att använda dig av hypotes (Jag tror att), resultat (Detta har hänt) och slutsats (Varför blev det som det blev?).

Din förmåga att använda dig av dina resonemang i diskussioner och samtal när vi utför och dokumenterar enkla experiment.

Din förmåga att koppla en bild till din text.

Din förmåga att känna till vattnets olika former och dess kretslopp.

Din förmåga att med hjälp av stödstruktur (6-fältare) kunna skriva en egen faktatext med rätt innehåll.


Läroplanskopplingar

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter