Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Kemi, Svenska som andraspråk, Geografi, Teknik, Biologi

·

Årskurs:

6

Klimatuppgift

Östra Stenhagenskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 15 oktober 2020

Vi tittar på David Attenboroughs film Klimatkrisen på svt play. Vi skriver anteckningar och diskuterar filmens innehåll. Vad ska vi göra? Har du ett svar? Gör ditt debattinlägg!

Vad är problemet med klimatet?

Syfte

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • söka information från film om klimatet och ta en egen ställning

   

  Hur gör vi detta?

  Vi tittar på David Attenboroughs film Klimatkrisen och under tiden skriver vi anteckningar/ gör en tankekarta. Vi bryter med jämna mellanrum och diskuterar innehållet  och skriver gemensamma anteckningar. 

  Vi har tidigare arbetat med Argumenterande texter och nu repeterar vi hur de ska skrivas för att fängsla läsaren. Vi bestämmer också att den bästa texten i klassen ska skickas in till Uppsala Nya Tidning för att publiceras.

  Du ska använda dig av de fakta du fått i filmen och skriva vad du tycker ska göras för att rädda klimatet. 

  Tänk på att texten är välskriven utan stavfel med punkt och stor bokstav. Vi ska skicka in den text som blir framröstad som klassens bästa till Uppsala Nya Tidning.

  Lycka till!

  Kunskapskrav E

  • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande

   struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för

   stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

  • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och

   för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

   Kunskapskrav C

  • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande

   struktur samt förhållandevis god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande

   regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.

  • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och

   för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

   Kunskapskrav A

  • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god

   språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken

   och språkriktighet med god säkerhet.

  • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och

   för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

   OBS! Denna uppgift är utformad för en formativ bedömning även i klimatfrågan i geografiämnet. Men detta är inte dess syfte.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter