Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

NO årstider, höst år 1

Svensgårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 15 oktober 2020

Ett år har fyra olika årstider. Vi ska arbeta med hösten och trädens skiftningar samt lära oss skilja på löv-och barrträd. Vi ska studera hur det ser ut i naturen och vad som händer i naturen under hösten.

Centralt innehåll och arbetssätt

Vi kommer att arbeta med området under två veckor.

Vi kommer att:
- prata och diskutera i klassen
- se på bilder och filmer
- vara ute och studera naturen
- skapa på olika sätt kring det vi ser och lär

Detta kommer att bedömas

Din förmåga att analysera.
Det betyder din förmåga att kunna beskriva och förklara t.ex. likheter och skillnader. Kunna beskriva på ett enkelt sätt varför löven skiftar färg på hösten.

¤ Din begreppsliga förmåga.
Det betyder din förmåga att känna till och använda begrepp inom arbetsområdet.


Läroplanskopplingar

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Matriser i planeringen
NO årstiden höst, år 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter