Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Projektplanering2_Projektbeskrivning_Havet1

181331 Förskolan Bullerbyn, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 15 oktober 2020

Vi arbetar med jaget - att lära känna sig själv, sin kropp, sina känslor och sinnen på olika sätt.

Syfte med projektbeskrivning

Projektbeskrivningen görs för att skapa en gemensam grund, ett nuläge att utgå ifrån när vi bland annat planerar enskilda undervisningssituationer. Genom att formulera vad vi ska göra, varför vi ska göra det och hur vi ska komma dit ger vi barnen större möjligheter till en djupare förståelse av målområdet. 

 

Projektfråga:
Vem är jag?


Läroplansmål och WKI:
Vi utgår från följande läroplansmål:

Se kopplingar till läroplanen nedan. 

Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

Området digitalisering och digital kommunikation är ett utvecklingsområde för oss. I och med skolplattformen och våra lärloggar har vi möjlighet att dokumentera och kommunicera kring barnens lärande digitalt. 

Vi har som mål att integrera digitala verktyg mer än tidigare i undervisningen. 


Projektbeskrivning:

 

VAD: Vi kommer att arbeta med jaget - att lära känna sig själv (vad jag kan, vill och vågar), sin kropp, sina känslor och sinnen. 

 

VARFÖR: Vi har valt detta område för att kunna jobba med att stärka självkänsla, bygga självförtroende och bli en trygg person i en grupp. Vi jobbar redan mycket med hur man är som kompis, vad som känns rätt för en själv och att relatera jaget till andra. Syftet med projektet är att göra barnen medvetna om sig själva i olika sammanhang. Allt detta är något ständigt aktuellt i barnens vardag och utveckling som vi vill fånga upp och rikta mer fokus mot. 

 

HUR: Genom att vi pratar om hur det är att gå igenom konflikter, fundera över vad som känns rätt och fel. Arbeta med värdegrundsfrågor. Läsa och möta sig själv och det som är annorlunda i böcker. Skapande såsom självporträtt, skapa superhjältar och prata om superkrafter, utforska våra sinnen i olika aktiviteter, rörelse - balans, yoga, grundrörelser såsom hoppa, springa, krypa etc. 

Vi fortsätter arbeta i våra mindre grupper tisdag-fredag. 

 

Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback