Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 2

No, djur och natur i skogen.

Ljungviksskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 30 mars 2021

Du kommer att få lära dig om kroppen, naturen, samhället, grundläggande fysiska lagar och hur dessa saker påverkar dig. Du kommer att få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla din förmåga att arbeta såvål självständigt som med andra.

Vi kommer att arbeta med…

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor
 • Enkla undersökningar och observationer
 • Dokumentation med hjälp av fotografering

Vi kommer öva på detta genom att…

 • Arbeta i Naturen
 • Läsa och skriva faktatexter
 • Se på faktafilmer
 • Forska om ett djur som lever i skogen
 • Genomföra enkla undersökningar och observationer i vår närmiljö
 • Arbeta praktiskt med bilder
 • Dokumentera vårt arbete

Vi kommer att öva på detta enskilt, i par och i grupp.

 

 

Vi kommer att visa vad vi kan genom vår förmåga att…

 • Beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • Samtala om årstiden hösten och kunna berätta om förändringar som skett i naturen.
 • Ge exempel på livscykler hos några djur och växter som lever i skogen.
 • Observera årstiden hösten.
 • Namnge några djur och växter som lever och finns i skogen och kunna sortera dem efter olika egenskaper samt beskriva och ge exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 •  

Vi kommer att visa vad vi kan genom att muntligt berätta, delta i observationer i vår natur i närområdet, lägga bilder som visar en näringskedja, enskilt eller med stöd forska och skriva om ett djur, arbeta med faktastenciler, lyssna och titta på en faktafilm samt delta i diskussioner.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback