Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

SO åk 1 - Livet förr och nu

Olovslundsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Du kommer att få lära dig om hur livet var förr i tiden, för ungefär 100 år sedan.

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med att jämföra hur man levde i Sverige för ca 100 år sedan, med hur vi lever i dag. T.ex. skola, familjeliv, fritid, kristendomens inflytande, män och kvinnors olika villkor.

Hur ska vi arbeta?

I undervisningen kommer vi att:

  • Läsa i och arbeta med SO-boken.
  • Se film på SLI: "Att vara barn för 100 år sedan"
  • Se utdrag ur film på SVT Öppet arkiv: "Madicken" 
  • Läsa utdrag ur "Emil i Lönneberga"
  • Intervjua en äldre släkting om hur det var i skolan förr

Vad ska du lära dig?

Du ska kunna göra jämförelser mellan hur det var att leva förr och hur det är att leva i dag. 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du kommer att få skriva stödord och sedan berätta muntligt om likheter och skillnader mellan livet förr och nu. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Matriser i planeringen
SO - Livet förr och nu åk 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter