Skolbanken Logo
Skolbanken

Halloween

Förskolan Diamanten, Östhammar · Senast uppdaterad: 26 oktober 2020

Vi kommer ha ett pyjamasparty under halloweenveckan. Inför festen kommer vi att pyssla med olika tekniker, berätta spök-flanosaga samt sjunga halloweensånger.

Bakgrund och syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

Halloween och allhelgona är en tid på året många barn tycker är spännande och rolig. Därför kommer vi under en vecka utforska den traditionen på många olika sätt och följa barnen i deras nyfikenhet.

Läroplanen säger att:


"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
 sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,


”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.”

 

Mål

- Att barnen ska få en förståelse för vad halloween är och att det kan se olika ut beroende på vart man kommer från. 

- Att skapa möjligheter för barnen att utveckla kunskaper om hur man kan skapa med olika material.

Metod

Vad ska vi göra?

- skapa med olika sorters material

- sjunga halloweensånger och ramsor

- berätta en flanosaga om spöken som ändrade färg 

- ha pyjamasparty med halloweentema

- spela halloweenmemory

- göra en ritsaga

- se en film om vad halloween är och hur de kan se ut i andra delar av världen 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar för att kunna utvärdera utbildningen/undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

 

 

Ä


Läroplanskopplingar

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter