Skolbanken Logo
Skolbanken

Kroppen

Tofta förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 19 oktober 2020

Vi har under hösten märkt av ett ökat intresse för kroppen i barnens lekar och i samtal med barnen på olika sätt därför har vi valt att fördjupa oss i ämnet.

Vad är gruppen intresserad/nyfikna på?

Vi har under hösten märkt av att barnen leker, pratar och reflekterar mycket om kroppen.

 • - ”Hur ser kroppen ut invändigt?”
  Barnen leker sjukhus och låtsas operera, ställdes som en konkret fråga av barnen, de pratar om skelett

 • - Blod, sår
  Målar blod (röd färg) på händerna, vill se sår, pratar om sår de/kompisarna har eller har haft

 • - Graviditet
 • De pratar mkt om bebisar i magen, hur de kommer ut ur magen, stoppar gosedjur innanför tröjorna och låtsas vara gravida

 • - Snoppar, snippor och rumpor
 • De pratar och skojar om detta, visar gärna andra och undersöker sig själva vid toalettbesök

 • - Bajs och kiss
 • Barnen skojar om detta, pratar om det, kommenterar när de är på toaletten

 • - Kroppens förmågor
 • Barnen testar, undersöker och jämför gärna styrka, snabbhet, rörelsemönster

-------------------------------------------------------------

Var är vi?

 

Vi börjar med att göra en kartläggning av barnens kunskaper, erfarenhet och förmågor om kroppen för att se var barngruppen befinner sig och för att på så sätt utforma undervisningen så att det blir både läroprikt och meningsfullt för barnen

 

För att ta reda vad barnen redan kan om kroppen och vilka frågor de har intervjuar vi barnen inför projektet om deras tankar, erfarenheter och kunskaper om kroppen.

 

 
Graviditet
De flesta barnen säger att bebisar kommer från mammans mage. Flera barn har också koll på att det behövs en mamma och en pappa och många vet också att det har något med snoppen och snippan att göra men är osäkra på vad. Några vet att det är något med ägg och fiskar. Det finns också några som tror att det handlar om magi eller att man helt enkelt bygger ihop en bebis.
 
Fråga: Hur får man en bebis i magen?
 • Snoppe genom snippan så klart!
 • Pappa lägger ägg i mamman mun
 • Ägget i pungen och kommer i mammans mage och blir fiskar, men kan bli bara en fisk i ägget och då blir det en bebis
 • Bebisen kommer från snippan
 • Kommer ett ägg. Är en fågel och kommer en trollkarl och trollar till en bebis
 • Mamma dricker vatten och kommer i magen
 • Kommer in i snoppen
 • Pappa byggde mig och fick en bebis i mammas mage
 • Vet inte

Hur ser vi ut inuti kroppen?

Fråga: Vad finns i kroppen?

 

Kiss och bajs

Fråga: Varför bajsar och kissar vi?

 

Kroppsdelar

Fråga: Vad heter olika kroppsdelar och var finns dem?

 

Nyfikenhetsfråga

Fråga: Är det något du undrar eller vill lära dig mer om om kroppen?

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Vart ska vi?

Vilka mål ska vi arbeta mot?

"ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet"

"ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga"

"ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande"

 

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå?

Vi vill att barnen efter detta projekt har fått svar på sina frågor om kroppen och att de känner sig tryggare med sina kroppars förmågor och begränsningar för att på så sätt ta sig an utmaningar som de kanske inte gör idag.

 

Vilka målkriterier ska vi ha för de mål vi har valt ut?

- Alla barn känner till hur man får en bebis i magen, både den naturliga vägen och den konstgjorda

- Alla barn kan berätta minst 3 saker som finns i kroppen

- Alla barn kan namnge och peka ut minst 5 kroppsdelar

- Alla barn har en förståelse för hur maten går genom kroppen och blir bajs

- Alla barn kan göra minst en av följande: gå en liten bit på tårna, balansera på ett ben, gå baklänges eller hoppa jämfota på stället

- Alla barn klarar av att ta sig runt hinderbanan utan att behöva hålla i en vuxen

- Alla barn kan skruva av och på korkar och lock på flaskor och burkar

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Hur gör vi?

Lärmiljö

Vi kommer att skapa en sjukhusinpirerad del i vår lärmiljö. Denna kommer att innehålla:

 

Undervisning

Språk - Barnen får varje vecka reflektera och diskutera i grupp kring sina tankar, erfarenheter och förståelse om kroppen för att de ska kunna ta del av varandras kunskaper och på så sätt bredda sin erfarenhetsvärld och sin förståelse. Vi kommer att läsa böcker och se filmer om kroppen

Estetik - vi kommer sjunga sånger om kroppen, använda kroppen på olika sätt till musik eller för att skapa rytm. Vi kommer att skapa olika alster kring kroppen för att öva sin finmotorik: Rita kroppar/huvudfotingar, skapa skelett, forma lera och sätta fast ansiktsdelar på ett blankt ansikte, klistra fast ett blodomlopp på en kroppsiluett, göra en egen bok med foto och namn på olika kroppsdelar (https://www.sparklebox.co.uk/1311-1315/sb1312.html),

Samspel - Vi kommer ha olika rörelselekar där barnen får öva sig att gå på tå, gå baklänges, balansera på ett ben och hoppa jämfota för att öva sin grovmotorik

Matematik - Vi kommer arbeta med rumsuppfattning samt räkna och mäta både kroppen i sig men också andra saker med hjälp av kroppen som måttstock. Jämföra olika kroppsdelar. Försöka hitta likheter och skillnader mellan människor/djur, barn/vuxna, pojkar/flickor (sett ur ett biologiskt perspektiv) osv.

Utomhus - På gården kommer vi uppmuntra barnen mycket till att röra på kropparna: klättra på hinderbanan, ta sig upp och ner från stenarna, klätterställningen, gunga. Göra hand och fotavtryck i sanden. Vi kommer gå promenader till lekplatser, skogsdungar mm där barnen kan utmana sin grovmotorik.

Teknik - Prata om röntgenapparater, konstruera vår egen röntgenapparat av kartong, konstruera egna sprattelgubbar. 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar barnens kunskaper innan projektstarten och sedan i slutet för att kunna se vilken utveckling som skett. Vi utgår från följande frågor: Hur får man en bebis i magen? Vad finns i kroppen? Varför bajsar och kissar vi? Vad heter olika kroppsdelar och var finns dem? Är det något du undrar eller vill lära dig mer om om kroppen?

Vi dokumenterar fortlöpande under projektet vilka gruppaktiviteter vi gör samt hur vi utmanar det enskilda barnet. 

Dokumentation sker med anteckningar, foto, film.

---------------------------------------------------------------------------

När? - Under vilken tidsperiod ska vi arbeta med de utvalda målen?

V43-44

Vi kartlägger barnens kunskaper om kroppen genom reflekterande samtal samtidigt som vi anpassar lärmiljön och planerar hur vi ska utforma undervisningen för att en utveckling och ett lärande ska ske

 

V45-V50

Projekt om kroppen med projektstart v.45 med hjälp av Musse och Tusse. V50 avrundar/pausar vi projektet för att analysera och utvärdera det.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback