Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Kemi

·

Årskurs:

4

Luft

Stenstalidskolan F-9, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 17 mars 2022

Vad består luft av? Väger luft någonting? Vad är lufttryck? Vad händer när trycket ändras? Vad menas med förorenad luft?

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Detta ska du lära dig:

 • Vad väger en liter luft?
 • Var är lufttrycket som störst?
 • Vilken gas räknas som den största luftföroreningen? Varför?
 • Vad händer med lufttrycket ju högre upp i atmosfären man kommer?
 • Vad mäter man med en barometer?
 • Förklara vad som händer med en ballong i en högtryckskammare och en lågtryckskammare?
 • Vad är luftföroreningar?
 • Luftföroreningar kan ge skador på miljön, ge exempel på orsaker.
 • Vad kan man göra för att förhindra skador på miljön till följd av luftföroreningar?
 • Hur kan flygplan flyga?

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa faktatexter och besvara frågor
 • Gruppdiskussioner i klassen
 • Titta på film och internetbaserat media (Digilär)
 • Göra olika experiment

Så här kommer jag att bedöma dig:

 • Hur du beskriver och förklara begrepp inom arbetsområdet luft och tryck
 • Dina kunskaper om vad luften består av samt vilka egenskaper luft har
 • Att du har en uppfattning om vad lufttryck är och hur det kan kan påvisas
 • Din förmåga att vara aktiv på lektionerna och diskuterar och reflekterar över innehållet

 

Du kommer att bedömas under arbetets gång, både i arbetet du gör enskilt och vid gemensamma diskussioner.


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Matriser i planeringen
Luft O2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback