Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

8

Sång - Åk 8

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 oktober 2020

Vi sjunger tillsammans!

Mål:
Du ska kunna musicera.

Centralt innehåll:
Du får lära dig om röstteknik samt att sjunga sånger i olika stilar.

Arbetsgång:
Vi sjunger olika typer av låtar tillsammans men även enskilt eller i mindre grupp.

Bedömning:

För att nå målen ska du delta när vi sjunger tillsammans. För att nå en högre nivå så ska du kunna sjunga låten med rätt rytm och tonhöjd.


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.

Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.

Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.

Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.

Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.

Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback