Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Grammatik repetition

Norrsätraskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 27 oktober 2020

Repetition av åk 7s grammatik. Vi kommer att repetera ordklasser, indefinate och definate article, oregelbunda substantiv och verb samt verbets tempusformer.

Följ planeringen för att repetera grammatiken. Om du kommer till artiklar du redan gjort så starta om dom för att öva mer.

Planeringen kommer ni till genom att klicka här: Gleerups grammatik

Vi kommer att ha ett grammatikprov för att se vad ni lärt er och ni erbjuds både ett E-prov och ett "vanligt prov".

Svara på alla instuderingsfrågorna (study questions) oavsett vilket prov du kommer att satsa på. 

 

Study questions:

Types of language - explain and give examples (see powerpoint) 

 1. What is a verb? 
 2. What is a noun? 
 3. What is an adverb? 
 4. What is an adjective?
 5. What is a pronoun? 
 6. What is a preposition? 

  Plus: 

 7. What is singular and what is the plural? 
 8. Which letters in the alphabet are vowels and which are consonants? 
 9. What is the difference between irregular nouns and irregular verbs?
  Examples answer: Irregular verbs are about how a word changes depending on when it happens. Irregular nouns are about how a word changes from singular to plural. 

 

The indefinite and definite article 

 1. What is an indefinite article? 
 2. What is a definite article? 
 3. When do you use a and when do you use an? 
 4. What does the definite article tell us? 

 

Nouns

Regular Nouns in singular or plural form: 

 1. How do you write a regular noun in the plural form if the words are:
  a) Cat                               b) Boy                                c) Apple

 2. What is the rule for nouns that end in consonant + y?
 3. What is the rule for nouns that end in vowel + y?
 4. What is the rule for nouns that end in -sh, -ch, -s, -x or -z?
 5. What is the rule for nouns that end in -f or -fe?

 

Irregular Nouns and uncountable nouns

 1. Give examples of 5 irregular nouns. 
 2. Write the words in both singular and plural form. 
 3. Write at least 2 words that do not change form from singular to plural. 
 4. Give 3 examples of uncountable nouns. 
 5. Are there some words that are always plural

Genitive: 

 1. What is genitive? Explain and give examples. 
 2. If a word ends in -s, how do you write it in genitive? 

 

Verb and verb tenses: 

Simple present and past.

 1. Explain what simple present is. Give 2 examples. 
 2. Explain what simple past is. Give 2 examples. 
 3. What is the rule for writing a verb in the simple present form? 
 4. How does spelling affect how we write the verb in the simple present form? Give examples.
 5. How does spelling affect how we write the verb in the simple past form? Give examples. 
 6. Do and Does - what's the difference? 

 

Present and past continuous form

 1. What is Present continuous form? Explain and give examples. 
 2. What is Past continuous form? Explain and give examples. 
 3. When do we use the continuous form? Give examples and explain. 
 4. If the verb ends in -e, how do you  write it in simple past? 
 5. If the verb ends in consonant + -y, how do you write it in simple past? 
 6. What is the difference between voiced and not viced

 

Future tense and perfect form

Present Perfect

 1. When do you use the present perfect? Write a few examples to help you understand the tense better. 
 2. When is it has and when is it have? Explain the rule. 
 3. Write the following words in the present perfect tense:
  a) Eat                          b) Swim                          c) Begin

Future tense

 1. There are two different types of the future tense, which are there? 
 2. Write 2 examples, one for each of the types of the future tense. 
 3. Which of the types lets us know that something is going to happen no matter what? 
 4. Which of the types lets us know that something is going to happen because of a choice? 

Irregular and regular verbs: 

 1. What is an irregular verb? Give 5 examples. 
 2. What is a regular verb? 
 3. When is a regular verb? Give 5 examples. 
 4.  

Pronouns

 • What are the 6 kinds of pronouns we have worked on? Make a list and give examples to each of the types. 
 • When do you use pronouns? Explain what a pronoun is. 
 • When do you use there is and when do you use there are? 

 

Bonus questions: 

 

 1. What is first conditional? Give example and explain. 
 2. What is the second conditional? Give example and explain. 
 3. What are question words? Explain and give examples. 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Grammatik repetition
Uppgifter
Study Questions
Grammatikprov