Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Herrängen/Älvsjöskogen 2. Projekt 2020/2021 - Myran

213201 Förskolan Älvskogen, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 17 november 2020

Älvsjös gemensamma tema för 2020/2021 är Hållbar framtid - Social hållbarhet. "LIka - Olika - Unika" möter "Intryck - Uttryck - Avtryck". På Herrängen/Älvsjöskogens förskolor gör vi det genom att vi utvecklar våra demokratiska värden och skapar framtidstro och förundras tillsammans med barnen. I den här planeringen formulerar vår avdelning en projektfråga och en projektbeskrivning. Det görs för att skapa en gemensam grund, ett nuläge att utgå ifrån, när vi bland annat planerar enskilda undervisningssituationer. Vår avdelning fördjupar arbetet med detta genom att fokusera på materialkännedom kopplat till läroplanens målområden.

Projektbeskrivning och projektfråga:

Nu när undersökningsperioden är avslutad och vi uppnått vårt mål med ett tryggt klimat i barngruppen kan vi gå vidare med projektarbetet. För oss är det viktigt att barnen får undersöka, iaktta och utforska olika material varav vi kommer arbeta med materialkännedom kopplat till läroplanens målområden så som fysiska aktiviteter, skapande, språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik. Genom att barn tidigt får uttrycka sig på många olika sätt och med hjälp av många olika material växer deras nyfikenhet och kreativitet vilket är en grundförutsättning för allt fortsatta lärande. Vi har i våra observationer och dokumentationer sett att flera barn är intresserade av rörelse varav vi kommer låta projektet ta sin början i fysiska aktiviteter.

 

Fysiska aktiviteter:

- hinderbana: klättra, balansera, teknik

- bollar: kasta, sparka, studsa, fånga, rulla, tunnel, rörelseenergi

-gymnastikbänk: balansera, hasa, fordon, tuttagning, samspel

-dans: sjalar, kläder, musik från olika delar av världen

 

Syfte:

Syftet med projektet är utgå från det barnen visar intresse för, bland annat med dokumentationerna från undersökningsperioden som utgångspunkt, och ge barnen möjlighet att undersöka, iaktta och utforska olika material. Utöver målet med att barnen ska få uppleva många olika material och få en kännedom kring dessa vill vi också att barnen ska lära sig av vad som händer när man använder sig av olika tekniker för att barnen ska utvecklas och ges nya erfarenheter och utmaningar. 

 

Frågeställning:

- Hur möter barnen materialet?

- Hur möter barnen varandra?

- Vilka tankar finns hos barnen?

- Hur speglar sig barnens kreativitet i det material som finns tillgängligt?

- Vilka nya lärdomar kan vi se?

 

Vår metod:

Vi kommer i undervisningssituationerna utgå från alla våra sinnen och arbeta med hundraspråkligheten dvs ge barnen möjlighet till fler uttryckssätt än det talade språket. Detta åstadkommer vi med att i vårt utforskande arbeta ämnesöverskridande med skapande, bild, färg och form, dans, musik, rörelse och fysiska aktiviteter, sagor och berättande. Med oss på projektresan har vi våra virkade färgglada myror. Myrorna som alltid är nyfikna och vill lära sig mera! Myrorna fungerar som en brygga mellan oss pedagoger, barnen och aktiviteterna i undervisningssituationerna.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback