Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4

En resa i teknikens värld

Uppsävjaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 14 november 2020

Vad är teknik? Vi ska ta reda på vad teknik är och vad det betyder för oss människor. Vi ska också ta reda på hur tekniken har förändrats över tid. Vi ska även göra skisser, bygga och konstruera.

Mål

       Du ska kunna förklara vad teknik är och varför vi har teknik.

       Du ska kunna berätta om teknik i hemmet, teknik i våra kläder och teknik som håller oss rena.

       Du ska kunna göra en konstruktion (idé till modell).

       Du ska kunna dokumentera arbetet genom att göra en skiss, ritning och modell till en idé.

       Du ska kunna berätta hur tekniken utvecklats från förr till nu.

  •   Du ska bli säkrare på att använda olika programvaror på dator.

 

 

Du ska kunna använda ämnesspecifika ord, som t ex

behov, tekniskt system, material, kilformad, avfall, återvinning, skiss, ritning, konstruktion 

 

 

Undervisning

  • Vi ska läsa om vad teknik är och prata om vilken teknik som finns i vår omgivning.
  • Vi kommer att samtala och resonera kring tekniska lösningar. 
  • Vi kommer att öva på att använda de ämnesspecifika orden.
  • Vi kommer att titta på film om olika tekniska uppfinningar. 
  • Vi ska lära oss att arbeta efter teknikens arbetssätt: uppdrag/problem, idé, skiss, bygga/konstruera, testa, förbättra.
  • Du kommer att få presentera ett tekniskt föremål, en konstruktion.
  • Du kommer att få träna på att använda datorer genom att lära dig använda olika programvaror och spara på ett säkert sätt. Du får också lära dig att scanna bilder och att bearbeta dem samt infoga dem i ett dokument.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att beskriva och förklara olika tekniska lösningar, samt hur tekniken utvecklats över tid.

Jag kommer att bedöma din förmåga att prova en idé och utforma en modell, samt dokumentera detta med en skiss.

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback