Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Nordisk mytologi, åk 2

Kattebäckskolan F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 30 oktober 2020

Under vikingatiden trodde människorna här i Norden på flera olika gudar. Deras berättelser kallas för myter och dessa finns samlade i den nordiska mytologin. I arbetet med temat Nordisk mytologi kommer du bl a att få lära dig mer om Asatron och dess många olika gudar med sina speciella kännetecken. Du kommer även att få veta mer om världsträdet Yggdrasil som du ser på bild här bredvid.

 Arbetssätt:

Skolbibliotekarierna kommer hit

Titta på "Nordisk mytologi - skapelseberättelsen

Skriva egen faktatext utifrån en given tankekarta.

Titta på "Gudar och badkar" 7 avsnitt

Skriva egna faktatexter till varje avsnitt utifrån en given tankekarta.

Arbeta i par med Veckodagarna

Vi kommer ha diskussioner och grupparbeten i ett kooperativt upplägg, 

Muntlig redovisning i KL-grupper.

Enskilt Prov

 

Tidsplan:

ht-20 v.45-50 

 

 

Begreppslista:

Skapelseberättelsen

Norden

Myter

Asagudar

Asatro

Folktro

Vikingarna

 

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån:

Att du är aktiv under lektionstid.

Din delaktighet i diskussioner som förs på lektionerna.

Att du genomför och slutför uppgifterna som vi kommer att göra inom arbetsområdet som tex svara på frågor, arbetsblad, grupparbete m.m.

Att du skriver faktatexter enligt skrivreglerna utifrån bilder som visar på skapelseberättelsen enligt fornnordisk mytologi.

Kortare redovisningar kring begrepp och fornnordiska gudar.

Det avslutande prov som du ska göra när vi är färdiga med arbetsområdet.


Läroplanskopplingar

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Matriser i planeringen
Nordisk mytologi, åk 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback