Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Förklarande faktatext/SV åk 5

Nya Elementar, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Nu är det dags för årets andra texttyp! Vi ska skriva faktatexter och det vet jag att många av er redan kan men den här gången ska vi fokusera på förklarande faktatexter. Men hur skriver man dem? Ja, det är just det vi ska lära oss fram till jullovet. Vi jobbar också vidare med hur man gör en presentation i Keynote om texterna i början av januari!

Delplanering i ämnet svenska.

 

Lektionsinnehåll:

- Vi kommer under de kommande veckorna att arbeta med texttypen: Förklarande faktatext med hjälp av läromedlet "Klara svenskan". Där dyker det upp texter om bl.a. vulkaner, djur och natur! 

- Vi kommer att gå igenom vad som kännetecknar en förklarande faktatext. Vi kommer att prata om faktatexter.

- Vi kommer att läsa förklarande faktatexter och lära oss hur vi ska urskilja de olika delarna i ett förlopp, den s.k. förklaringskedjan.

- Vi kommer att skriva egna förklarande faktatexter.

- Vi kommer att redovisa de förklarande faktatexterna muntligt med rätt innehåll och struktur, inför klassen.

-  Vi avslutar arbetsområdet med att lära oss Keynote där eleverna två och två väljer en av deras faktatexter och gör en presentation av den som ska visas upp för klassen.

 

Länktips:

Vad är en faktatext? >

Förklarande faktatext? >

Mer om förklarande text >

 

Bedömningsunderlag:

  • Din aktivitet/ditt fokus under lektionerna.
  • Det du bidrar med i par /gruppdiskussioner.
  • Ditt skriftliga och muntliga resultat i olika arbetsuppgifter.
  • Din förklarande faktatext.
  • Din muntliga presentation om en förklarande faktatext som redovisas för klassen i slutet av arbetsområdet.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter