Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Berättelser

Strömsskolan, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 18 oktober 2020

Vi kommer att arbeta med att skriva berättelser och lära oss mer om hur de är uppbyggda. Spännande berättelser skrivs oftast för att roa, det kan till exempel vara äventyrsberättelser, spökhistorier, mysterier och deckargåtor. Vilket många gånger innebär att läsaren ska bli lite skrämd. Spännande berättelser vill locka dig att läsa vidare så att du bara måste veta hur det slutar.

Undervisning

Förförståelse: Förstå syftet med berättande texter. Klassen läser, återberättar och dramatiserar olika spänningsberättelser och samtalar om vad det är som gör en berättelse spännande. 

Steg 1: Klassen arbetar med modelltexter och lär sig känna igen spänningsberättelsens struktur med en inledning en serie spännande händelser och svårigheter som måste lösas samt en avslutning som knyter ihop berättelsen. 

Steg 2: Eleverna arbetar med de språkliga drag som används för att skapa spänning och levande miljöer, som vikten av att välja rätt adjektiv och beskrivande verb, tala till alla sinnen ibland inleda meningar med adverb eller preposition använda liknelser samt variera meningslängden. 

Steg 3:  Eleverna kommer att arbeta med Text äventyr...en berättelse med olika lösningar och händelser.

Steg 4: Varje elev planerar och skriver på egen hand utifrån en tankekarta en spännande berättelse samt bedömer den. Eleverna läser andra elevtexter och ger respons till andra elever i klassen.

  

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att...

  • förstå syftet med en berättande text
  • kunna skriva en text med begripligt innehåll och en tydlig röd tråd
  • kunna använda strukturen för en berättande text (spänningstext)
  • kunna använda de språkliga drag som är typiska för en berättande text, som olika berättar, tekniska grepp, ordval, meningsbyggnad mm
  • ge respons till andra elever

 

Hur eleven ska få visa sina förmågor

Eleven visar sina förmågor i en individuellt skriven text samt ger skriftlig respons till andra elever i klassen.

Eleven kommer också anpassa berättelser för förskoleelever och läsa högt för förskoleklassen. 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen
Superspännande - berättande texter
Uppgifter
Berättelser

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback