Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HISHIS01b, PEDKOU0

Medeltid

Ess-gymnasiet, Stockholm Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 26 oktober 2020

Mellan vecka 41 och v 45 kommer du att på historialektionerna arbeta med ett valfritt område som rör medeltiden i Europa eller i Sverige. Detta kommer att examineras i form av en muntlig redovisning av ditt valda ämne. Redovisningen ska vara minst tre minuter och du ska använda dig av ett presentationstekniskt hjälpmedel till exempel Power Point. Din Power Point ska vara minst 5 sidor lång. Om du absolut inte vill presentera inför klassen kan du välja att spela in din röst i Power Point.

Presentation av valfri medeltida händelse/person

 

Mellan vecka 41 och v 43 kommer du att på historialektionerna arbeta med ett valfritt område som rör medeltiden i Europa eller i Sverige. Detta kommer att examineras i form av en muntlig redovisning av ditt valda ämne. Redovisningen ska vara minst tre minuter och du ska använda dig av ett presentationstekniskt hjälpmedel till exempel Power Point. Din Power Point ska vara minst 5 sidor lång. Om du absolut inte vill presentera inför klassen kan du välja att spela in din röst i Power Point.

Du kommer att behöva välja ett ämne så snart som möjligt för att där efter att börja söka källor, bilder och annat material till din presentation.  Förslag på ämnen/händelser är:

·         Digerdöden

·         Korstågen

·         Islams framväxt

·         Stockholmsblodbad

·         Vikingatiden

·         Kalmarunionen

·         Engelbrektupproret

När du gör din presentation är det extremt viktigt att du tar upp varför en händelse inträffar och vad den får för konsekvenser. Detta kan beskrivas som orsak och konsekvens.

Du måste självständigt söka källor och några bra sidor att använda sig av är:

·         Gleerups.se

https://gleerupsportal.se/laromedel/perspektiv-pa-historien-1b/article/76188951-41e3-46c7-8f05-34580dd4b50a

·         So-rummet

https://www.so-rummet.se/

·         SLI.se

http://sli.se/

Du kan naturligtvis använda dig av andra källor, dock är det viktig att du hela tiden källhänvisar, d.v.s. visar var du har hittat informationen ifrån. Du får naturligtvis komma med egna förslag på ämnen du skulle vilja undersöka.

 

  •     Börja med att söka källor till ditt valda ämne. Använd dig alltid av boken först.
  • .      Spara dina källor, ett tips är att kopiera internettlänken till ett Word dokument.
  • .      Läs igenom dina källor för att se om de är användbara för just ditt ämne.
  • .      Skriv ett manus, antigen i punktform eller korta anteckningar som stöd för din muntliga presentation.
  • .      Gör en Power Point med bilder, minst fem.
  • .      Öva på din presentation eller spela in.
  • .      Lämna in Power Pointen och dina anteckningar i Teams.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Medeltid
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback