Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Projektplanering2

185351 Förskolan Skogslyan, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 28 oktober 2020

Insekter, småkryp och saker sett på nära håll via olika förstoringsburkar, luppar och digitalt mikroskop

Projektfråga:
Insekter småkryp och naturmaterial sett på nära håll.


Läroplansmål och WKI:

Vi utgår från följande läroplansmål: barnen får använda sig av digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI: använda oss mer av IKT i olika sammanhang, skapat en ny station med naturmaterial, introducerat digitalt mikroskop, luppar, förstoringsburkar och kikare.


Projektbeskrivning:

VAD:

Vi tittar på småkryp, insekter och olika naturmaterial som barnen hittar nere vid gräsytorna.

VARFÖR:

barnen visade stort intresse för olika naturmaterial och hur de såg ut, skalade ekollon och hittade larv, blev sedan intresserade av spindlar och småkryp som de hittade i gräset. Även olika blad och växter blev barnen intresserade av.

HUR:

Vi ville ge de bättre förutsättningar att titta närmare på det som fångade deras intresse. Vi tog in förstoringsburkar och luppar. Efter det så tog vi in digitalt mikroskop kopplat till en lärplatta. För att skapa en ny dimension till allt.

Vi kommer att skapa en inne station, med det digitala mikroskopet. För att fler barn ska få möjlighet till att prova. Där får de välja natur material och saker de vill titta närmare på som de hittade ute nere vid gräsytorna.

Nu när löven faller blev de intresserade av löv. Hur de ser ut och alla olika färgerna som löven har. Vi har tagit in löv och skapat en lövtavla. Vi lav ett löv under ett vitt papper sen fick barnen gnugga med en graffiti penna så att lövet framträdde på pappret.
 

Läroplanskopplingar

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback