Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 5

Värdegrundsarbetet

Sagolandets förskola, Hörby · Senast uppdaterad: 29 oktober 2020

Vi arbetar med värdegrunden med hjälp av Kompisböcker och andra typ av material. Vårt mål är att skapa förutsättningar för barnen för att de ska agera på ett schysst sätt mot varandra, för att de ska hjälpa varandra och lära sig vad det innebär att vara en bra vän.

Nationellt mål:
Lpfö-18

Lpfö 18: 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, samt respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna”. 

 

Syfte:
Varför gör vi detta?

Vi vill ge barnen verktyg för att kunna lära sig berätta, lyssna och bli lyssnad på. Att kunna samarbeta och kommunicera med varandra, att lära barnen säga stopp på ett tydligt sätt och utan att slåss.                                                                                                                                                      

 

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

-vi kommer att läsa Kompisböcker och prata om innehållet

-diskussioner om hur man är bra kompis

- samarbetslekar/övningar

-Polyglutt- böcker som handlar om värdegrund

-

 

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback