Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Fysik, Idrott och hälsa, Engelska, Musik, Biologi, Geografi, Religionskunskap, Bild, Historia, Teknik, Kemi, Svenska, Samhällskunskap, Matematik

·

Årskurs:

3

Grej Of The Day (week)

Hallens Kyrkskola, Åre · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Vi behöver kunskap i många områden för att skaffa oss en allmänbildning. Med ämnesövergripande undervisning i form av mikrolektioner, kallade Grej Of The Day blir du allmänbildad och lär dig lite om mycket. För att citera GOTD:s (Grej of the day) grundare: ”Kunskap är coolt!” (Micael Hermansson, Umeå)

Förväntat resultat

Syftet med GOTD är att ta till vara, väcka och underhålla elevernas nyfikenhet och lust att lära. 

”Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.” – LGR11

 

Undervisning

Under läsåret ska vi:

Ta del av olika mikrolektioner inom flera av skolans ämnen. Lektionerna kommer att behandla till exempel historiska personer vilka haft betydelse för samtid och nutid. Händelser som påverkat och påverkar oss, platser i världen och olika kända och mindre kända saker i vår vardag. Alla dessa ämnen kan kopplas till det centrala innehållet i respektive kursplan.

Under själva mikrolektionerna arbetar vi främst med dessa förmågor:

  • förmågan att förstå begrepp
  • förmåga att hantera information

 

Målet är att eleverna ska ha goda förutsättningar att utveckla även de övriga förmågorna utifrån den kunskap de får under mikrolektionerna:

  • metakognitiv förmåga (tolka, värdera, ha omdömen om, reflektera eller lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten, välja mellan olika strategier eller att pröva och ompröva.)
  • förmågan att analysera
  • förmågan att kommunicera

Inför varje mikrolektion får eleverna en ledtråd som kan hjälpa dem att lista ut kommande GOTD.

Läraren berättar, med stöd av bilder och text, om ett ämne (en ”grej”). Eleverna lyssnar och i slutet av presentationen kommer en sammanfattning av det presentationen handlat om. Eleverna får nu med hjälp av det de hört och sammanfattningen framför dem skriva ner en egen sammanfattning i deras GOTD-bok. Därefter dokumenteras "grejen" på väggen med en bild och en tråd till en plats i världen som är passande beroende på ämne.

 

Bedömning

Mikrolektionerna bedöms inte, men dessa bidrar till att flera av skolans ämnen kan kopplas ihop i ett nätverk, där elevernas analysförmåga, förmåga till att hantera information, kommunikation, förmåga till att förstå begrepp utvecklas. Dessa förmågor bedöms i respektive ämne.


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback