Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Argumenterande text

Bobergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Vi arbetar med argumenterande text. Vi lär oss hur argumenterande texter är uppbyggda, vilka delar de brukar bestå av.

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

  • Kunna berätta om de språkliga drag en argumenterande text har.
  • Skriva och organisera en argumenterande text.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om argumenterande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska.
Du kommer att få skriva egen argumenterande text.


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Matriser i planeringen
Argumenterande text
Uppgifter
Ej namngiven

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback