Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

6

Livets utveckling biologi åk 6

Halvarsgårdars skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 17 november 2020

I det här avsnittet ska du få lära dig mer om hur livet har utvecklats till det vi ser idag. Det började med en smäll för nästan 14 miljarder år sedan då det inte fanns något liv alls. Någonstans längs vägen uppstod liv och det utvecklades till miljontals olika arter av växter och djur. En del arter anpassade sig till ett liv på land, en del i havet. Vi kommer att lära oss om Big Bang, hur det sedan uppstod liv på vår jord och om människans ursprung. Vi ska också läsa om vem Darwin var. Vi kommer att ta utgångspunkt i kapitel 3 i Koll på NO, men också söka fakta i andra källor som filmer och på internet.

Undervisningens mål

Mål: 

när du har arbetat med det här kapitlet ska du:

  • veta mer om hur livet har utvecklats.
  • förstå hur livet utvecklas hela tiden, även i dag och i morgon.
  • känna till att människan ingår i livets utveckling.
  • kunna ge exempel på hur man kan sortera olika djur. 

 

Detta bedöms:

Jag kommer att bedöma:
- hur väl du kan söka, använda och granska information från olika källor
- hur väl du kan beskriva livets utveckling och om hur djuren har anpassat sig till olika miljöer

-hur  väl du kan sortera olika djurarter
- hur väl du använder biologins ord/begrepp som du har lärt dig

-om du kan berätta om någon naturvetenskaplig upptäckt


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen
BIOLOGI kunskapskrav Åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback