Skolbanken Logo
Skolbanken

Estetisk verksamhet - Musikinstrument

Slottsjordsskolan grs 1-3, Halmstad · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Jag jobbar med sång, musik och olika instrument.

Syfte:

Jag utvecklar min förmåga att välja och använda olika instrument och att skapa genom musik.

 

Mål:

Jag väljer instrument som jag vill spela på.

 

Innehåll:

  • Vi spelar och sjunger tillsammans på samlingar och musiklektioner.

  • Vi tittar på film och lyssnar på musik.

  • Jag får välja på olika instrument.

 

 

 

Bedömning:

Jag visar intresse

Jag deltar

Jag medverkar/bidrar

 

 


Läroplanskopplingar

skapa genom bild, musik och slöjd,

välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Rytmik, rim och ramsor.

Spel på musik- och rytminstrument.

Dramatisering av berättelser med ljud, musik och rörelse.

Verktyg, redskap och instrument som kan användas i estetisk verksamhet.

Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer och traditioner.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback