Skolbanken Logo
Skolbanken

Grundsär: Matens kemi

Slöingeskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Ett arbetsområde där vi går igenom matens kemi och hur man kan göra maten hållbar.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att träna på att söka och använda information samt att resonera kring matens väg till bordet.

 

 

Bedömning - vad och hur

VAD och HUR

- Kunna tillsammans med kamraterna komponera en väl sammansatt skolmåltid, där du får i dig det kroppen behöver för att må bra. Du ska motivera dina val av livsmedel. Du ska med stöd av din och kamraternas förberedelse av för och nackdelar resonera kring näringsinnehåll och miljö. Du kommer sedan individuellt få resonera skriftligt om hur ni tänkte.

 

- Förklara hur man kan göra maten hållbar genom att välja en metod att förlänga hållbarheten på en sill. Du ska enkelt förklara förklara hur metoden fungerar. Du ska göra en presentation om några olika konserveringsmetoder tillsammans med dina axelkamrater där du söker och sammanställer information. 

Undervisning och arbetsformer

Läsa artiklar tillsammans

Gemensamma diskussioner, ex. 4-hörnsövningar

Genomgångar

Filmer

Söka information på internet.

Pararbete- presentation med stödstruktur

Kooperativt arbetssätt

Pararbete- Bildspel

 


Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,

söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Verksamheter i närsamhället som rör naturvetenskap, till exempel odling, djurhållning och olika former av tillverkningsindustri. Deras betydelse för elevens dagliga liv.

Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.

Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Berättelser, myter och sagor med naturvetenskaplig anknytning.

Utifrån några egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för eleven välutvecklade resonemang om hälsa och ohälsa.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback