Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Koll på matematik 6B

Ättekullaskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Matematik hjälper och gör det lättare för oss att förstå hur saker och ting omkring oss fungerar, hur vi kan tjäna pengar, hur vi kan göra av med pengar, hur vi kan balansera och sköta vår ekonomi, hur man kan spela, hur vi kan räkna ut saker på enklaste sättet.

Syfte

Centralt innehåll (se kopplingar)

 • Taluppfattning och tals användning
 • Algebra
 • Geometri
 • Sannolikhet och statistik
 • Samband och förändring
 • Problemlösning

Arbetsområden under vårterminen.

 1. Talsystem och tal på tallinjen.
 2. Ekvationer, mönster och programmering
 3. Volym, textuppgifter, bråk och procent
 4. Koll på matematiken
 5. Begrepp och metoder

Mål

Att du utvecklat din:

 • studieteknik: visar ansvar för ditt lärande, strukturerar ditt arbete, följer instruktioner...
 • din förmåga i problemlösning: välja fungerande metod, visa/förklara hur du tänkt
 • din förmåga att använda matematiska begrepp och metoder: uttrycka dig med matematiska begrepp i rätt sammanhang, använda/redogöra för olika metoder
 • din förmåga att kommunicera och resonera: följa/föra argument, samtal, redovisningar...med hjälp av matematikens uttrycksformer (tala, skriva, rita figurer, diagram, göra beräkningar....)

Du bör kunna:

Talsystem och tal på tallinjen.

 • potenser
 • vårt talsystem med basen 10
 • det binära talsystemet
 • historiska talsystem
 • tal på tallinjen

Ekvationer, mönster och programmering

 • ekvationer och uttryck
 • att beskriva och uttrycka talföljder och geometriska mönster
 • att skapa och använda kod
 • att skapa och följa stegvisa instruktioner vid programmering

Volym, textuppgifter, bråk och procent

 • att beräkna volym på rätblock
 • att enhetsomvandla volym
 • att lösa och redovisa textuppgifter
 • att räkna ut del av antal i bråkform och i procentform
 • att räkna ut helhet och andel

Undervisning/arbetsformer

Arbetsgång (allmän) för de olika områdena

Gemensam genomgång av hela området, med t.ex. målen

Gemensamma eller individuella genomgångar av olika strategier/metoder

Färdighetsträning (enskilt, par, grupper) av strategier/metoder

Färdighetsträning, (teoretiskt och praktiskt, i par eller mindre grupper) av de olika förmågorna (ord/begrepp, spel/kommunicera, problemlösning)

Träna mer eller fördjupning

Prov 

 

Läxor: Färdighetsträning, begrepp och "innötning" (typ multiplikationstabeller).  

 

Uppgifter för  bedömning

 • Skriftliga  ( prov och nationella prov). 
 • Muntliga samtal, resonemang vid valda tillfällen.
 • Praktiska uppgifter vid valda tillfällen.

 

Bedömningen sker av förmågorna i:

 • Problemlösning (lösa matematiska problem).
 • Resonemang (resonera kring de matematiska uppgifterna).
 • Begrepp (använda de matematiska orden/begreppen).
 • Metoder (välja och använda metoder och strategier för att lösa matematiska problem).
 • Redovisning (bilder, skriftliga och muntliga uträkningar som går att följa).
 • Samtal och argument (beskriva hur de tänkt, alternativa vägar-möjligheter, rimlighet...).

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik åk 4-6 Kunskapskrav
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback