Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7

"Una carta", "Feliz cumpleaños" y "El tiempo libre" (Sp år 7)

Svaleboskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Vi kommer under kommande period arbeta med kap 6, 7 och 8 i läroboken ”Vale 7”.

Mål att arbeta mot:

Målet med undervisningen är att du på sikt ska utveckla:

 • förmågan att förstå texter eller berättelser i olika sammanhang och kunna svara skriftligt på olika frågor som rör texter eller berättelser på spanska

 • förmågan att förstå talad spanska i olika sammanhang samt kunna svara muntligt på frågor på spanska

 • förmågan att ta till dig grammatiken och tillämpa den när du kommunicerar på spanska  

 • förmågan att uttrycka dig skriftligt och muntligt så att mottagaren förstår

 • förståelsen för din egen språkinlärning och lära dig ta eget ansvar för dina studier

Undervisningens innehåll:

Under denna inledande period kommer vi att utgå från läroboken "Vale 7" och dess kapitel 6, 7 och 8

Vi arbetar med:

 • läsa och översätta olika texter
 • spanska ord
 • olika skriftliga och muntliga uppgifter
 • hörförståelse
 • att du ska lära dig skriva en text och berätta om dig själv, ditt utseende, din familj, och din fritid
 • att du ska lära dig berätta muntligt om dig själv, ditt utseende, din familj, och din fritid
 • fråga andra om dem och deras utseende, familj, och fritid
 • de spanska frågeorden
 • Årstider, månader och födelsedagar och veckodagar
 • digitala verktyg för skriva och förstå text

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris för arbetsområde 4 i spanska år 7 (Vale 7, kap 6, 7 och 8)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback