Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

KOSKUL0

Kultur- och idéhistoria: Renässansen

S:t Lars gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

En ny värld! Vi arbetar med Renässansens kultur- och idéhistoria!

Tidsram och examinationsform

 

Vecka

Måndagar

Fredagar

43

Intro: genomgång ppt

Forts. Machiavelli + musik/dans/litteratur/drama

44

H  Ö  S  T  L  O  V

45

Arkitektur + konst

Sveriges renässans och Vasatiden

46

studiedag

Ev. studiebesök!

47

Provplugg

PROV 20/11!


Läroplanskopplingar

Huvuddragen i kultur- och idéhistorien med tyngdpunkt i den västerländska utvecklingen och i de föreställningar och konstnärliga uttryck som pekar mot nutid.

Kulturuttryck från olika epoker och kultursfärer.

Samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar och samhällsförändringar under olika kulturella epoker.

Konstens och kulturens förhållande till makt och överhet inkluderande allt från propaganda till kritiskt ifrågasättande.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för huvuddragen i kultur- och idéhistorien från antiken till i dag samt för välgrundade och nyanserade resonemang kring epokindelning och viktiga epokbegrepp. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för olika företeelser inom kultur- och idéhistorien. I redogörelserna använder eleven med säkerhet relevanta begrepp och teorier. Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar, teknikutveckling och samhällsförändringar under olika kulturella epoker. Eleven sätter in olika företeelser inom kultur- och idéhistorien i ett större sammanhang genom att göra välgrundade och nyanserade kopplingar till paralleller i historien och samtiden.

Eleven redogör utförligt för huvuddragen i kultur- och idéhistorien från antiken till i dag samt för välgrundade resonemang kring epokindelning och viktiga epokbegrepp. Eleven redogör också utförligt för olika företeelser inom kultur- och idéhistorien. I redogörelserna använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom förklarar eleven utförligt samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar, teknikutveckling och samhällsförändringar under olika kulturella epoker. Eleven sätter in olika företeelser inom kultur- och idéhistorien i ett större sammanhang genom att göra välgrundade kopplingar till paralleller i historien och samtiden.

Eleven redogör översiktligt för huvuddragen i kultur- och idéhistorien från antiken till i dag samt för enkla resonemang kring epokindelning och viktiga epokbegrepp. Eleven redogör också översiktligt för olika företeelser inom kultur- och idéhistorien. I redogörelserna använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom förklarar eleven översiktligt samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar, teknikutveckling och samhällsförändringar under olika kulturella epoker. Eleven sätter in olika företeelser inom kultur- och idéhistorien i ett större sammanhang genom att göra enkla kopplingar till paralleller i historien och samtiden.

Matriser i planeringen
Kultur- och idéhistoria: Renässansen
Uppgifter
Bedömningsuppgift: Renässansen