Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Rörelse och konstruktion

Tanneforsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Hur konstruerar man ett fordon och hur kan olika fordon röra sig? Vilka krafter kan påverka? Hur kommer det sig att det är lättare att halka på is än på grus?

 

Mål för arbetsområdet 

 • Att kunna berätta något om Isaac Newton
 • Att kunna förklara rörelse och hur den påverkas av olika krafter

 • Begrepp: energi, friktion, luftmotstånd, last, rörelse, elastisk

Arbetssätt:

 • Göra ritningar
 • Bygga efter ritningar
 • Samtala
 • Göra förutsägelser och testa
 • Sen filmer och läsa faktatexter

 

 

Bedömning 

 • Göra ritningar
 • Besvara frågor
 • Visa med en modell att du förstått att olika krafter påverkar
 • Kunna förklara begreppen i resonemang/samtal.

 

 •  Lgr11Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 •  Lgr11Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Matriser i planeringen
Kraft, rörelse och konstruktion: Fysik och teknik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback