Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Matematik åk 8: kapitel 2 Algebra

Berzeliusskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 10 november 2020

Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att förenkla och lösa problem. Algebran är ett eget område inom matematiken, men också ett hjälpmedel inom många matematiska och naturvetenskapliga områden. Med hjälp av algebra kan man förutspå väder, skicka upp satelliter runt jorden och konstruera avancerade datorer. I detta kapitel kommer du att använda symboler för att tolka vardagliga situationer och lösa problem. Du kommer också att lära dig mer om mönster, ekvationer och problemlösning.

Algebra 

När: HT 2020, v. 41-48                                                                                                                                 

Arbetsområdets innehåll    

När du arbetat klart med detta område skall du ha kunskaper om:

 • Skillnad mellan numeriska uttryck t.ex. 248 + 112 och algebraiska uttryck t.ex 2a +2
 • Skillnad mellan aritmetisk talföljd, 3,7,11 (differensen är 4) och geometrisk talföljd (1,4,16 (kvoten är 4)
 • Mönster i bild, ord, formel och talföljder
 • Formler: beskriver samband och i ekvationen för en bestämd situation som formeln för hastighet
 • Ekvationer: vänsterled = VL och högerled = HL och att det betyder likhet
 • Kunna beräkna och förstå förenkling, ekvationslösning (balansmetoden) och prövning (kontrollera att du löst ekvationen rätt)
 • Skillnad mellan variabel (kan anta olika värden) och obekant (står för ett tal som gör att likheten i en ekvation stämmer)
 • Problemlösning: Kunna tolka uppgiften, skriva en ekvation, lösa ekvationen och tolka och kontroller din lösning.

Studiematerial    

 • Prio matematik 8
 • Arbetsboken Prio 8
 • NE, digitalt läromedel 
 • Material som tillhandahålls via Google Classroom.                        
 • Filmer
 • Övningsmaterial, mini whiteboard
 • Nomp
 • Aktiviteter, kahoot, quizlet, m.fl.
 • Kan du?

Arbetssätt

 • Genomgång
 • EPA
 • Gruppuppgifter
 • Enskilda övningsuppgifter
 • Greppa begreppen-metoden. 
 • Digitala hjälpmedel    

Bedömning

 • Formativ bedömning under arbetets gång:
 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt både muntligt och skriftligt till exempel genom diskussioner både i helklass och i mindre grupper
 • Skriftlig bedömning, kan exempelvis vara exitpass, läxförhör, Kan du? begreppstest, kapitelprov, bedömningsuppgift, diamantdiagnoser.
 • Summativ bedömning: vi avslutar med ett E-prov och C/A-prov.

Läroplanskopplingar

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback