Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

6 - 9

Massmedier

Tullbroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Ett område som behandlar massmediernas roll i samhället.

Media (Samhällskunskap HT20)

Mål

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna:

      skilja olika slags medier och hur media på olika sätt förmedlar information

      redogöra för olika sätt medier används för att påverka samhället.

      söka information om medier och analysera och kritiskt granska olika källor.

      reflektera över hur individer och grupper framställs, till exempel beroende på kön och etnicitet, i media och reklam.

      förstå risker och möjligheter med digitala medier – till exempel nätmobbning, att information anpassas för olika mottagare och stora möjligheter till påverkan. 

 

 

Förstår du dessa centrala begrepp?

algoritm allmänna handlingar Allmänhetens Pressombudsman annonser ansvarig utgivare artificiell intelligens bildmontage bloggar bloggare censur Creative Commons dagstidningar 
desinformation fackpress fildelning filterbubbla föreningstidningar gromning influencer
insändare internet journalist källkritik ledarsida löpsedlar meddelarfrihet meddelarskydd
medieskugga massmedier medier nyhetsbyråer nyhetsvärdering närhetsprincipen nätmobbning nätsäkerhet offentlighetsprincipen prenumerera populärpress pressavdelning pressfrihet presstöd produktplacering propaganda publiceringsregler public relations – PR 
public service reklam reklamfinansiering retuscheringar rubriker sociala medier sponsra 
strömmande tjänster sökordsoptimering tredje statsmakten tryckfrihetsförordningen 
upphovsrätt wikis yttrandefrihet

 

Vecka 34

Gleerupsportalen

a 463 Inledning

 

Sli.se Se filmen Massmedier

 

Inledning (00:00-1:26)

• Vad är massmedier?

• Vad innebär ordet massmedier?

Massmedier genom historien (1.27-4.38)

• Hur spreds information i samhället under 1100-talet?

• Hur förändrades informationsspridningen av att man kunde börja trycka böcker?

• Hur förändrades samhället i och med att tidningar kom?

• Vilken betydelse hade radion och senare TV:n för informationsspridning? Vilka konsekvenser ledde det till?

• Hur förändrades vår informationstillgång i och med datorn och internet?

Källkritik (4.40-8.22)

• Vad innebär källkritik?

• Varför är det viktigt att tänka källkritiskt?

• Vad är en källa?

• Varför tror du att även journalister kan tro på budskap som inte är sanna?

Yttrandefrihet 8.23-11.31)

• Vad innebär yttrandefrihet?

• Vilka regler finns kring vår yttrandefrihet?

• Vad är censur?

Att tänka på i dagens medieklimat (11.32-13.29)

• Vad menar man med att rubriker ska vara ”klickvänliga”?

• Hur formas vi av vilken information vi får av omvärlden? Hur påverkas vi av att utesluta viss information och ta del av en annan?

Efter filmen

• Vad tyckte du om filmen?

• Vad lärde du dig av filmen?

• Vad innebär massmedier för dig?

 

Sli.se Se filmen: Mediatiden: Vem kan man lita på?

 

 Diskussion med din lärare runt vad du lärt dig denna vecka

 

 Vecka 35

Gleerupsportalen:

a811 Våra medier

a909 Fria medier

a521 Nyheter

 

Diskussion med din lärare runt vad du lärt dig denna vecka

 

Vecka 36

a423 Olika typer av massmedier

a496 Internet

a385 Påverkan

a216 Olika sorters texter

 

Diskussion med din lärare runt vad du lärt dig denna vecka

 

 

Vecka 37

a176 Hur hittar du på nyhetssajten?

a432 Sociala medier

a180 Bildanalys

 

Diskussion med din lärare runt vad du lärt dig denna vecka

 

Vecka 38

Studi.se

  1. Massmedia
  2. Den tryckta dagstidningen
  3. Radio och teve
  4. Dagstidningens olika delar
  5. Den tryckta dagstidningen i Sverige
  6. Nyhetsvärdering
  7. Public Service i Sverige
  8. Nyhetsredaktionen
  9. Partisk och opartisk media
  10. Vetenskaplig teori

 

 

Diskussion med din lärare runt vad du lärt dig denna vecka

 

 

Vecka 39

Gleerupsportalen:

(a272) Sammanfattning

(a141) Repetition och reflektion

 

Vi avslutar arbetsområdet med en diskussion om mediernas funktion i vårt samhälle. (Se målen för vårt arbetsområde)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback